logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Sportovní dovednosti 2021/2022

hrajeme stolní tenis

Zájmový kroužek probíhá každé úterý od 13,30 do 14,30 hodin v prostorách pohybového sálu školy, za příznivého počasí na školní zahradě.

Jeho hlavním cílem je naučit žáky smysluplně využívat svůj volný čas, aktivně odpočívat, mít radost ze hry, spolupracovat s kamarády.

Dále také podporovat zdravou soutěživost využíváme i balanční podložky Bossu a rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti žáků.

Každou hodinu začínáme rozcvičkou, při které se připravíme na další sportovní výkony.

Při nich využíváme různá sportovní náčiní, ke kterým patří gymnastické stuhy, také soutěžíme overbally, obruče, padáková plachta, lano, bossu, různé druhy míčů a další.

Na školní zahradě jezdíme na kolech i tandemových kolech, trojkolech, koloběžkách.

Náplní zájmového kroužku je také relaxace, ke které využíváme polohovací houpačky v pohybovém sále školy a relaxační místnost snoezelen.

Mezi nejoblíbenější činnosti žáků patří překážková dráha, kolektivní míčové hry, florbal, stolní tenis a závodivé hry v družstvech.

Vedoucí kroužku Renáta Vlčková
s míči na padákové plachtě