logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

eTwinning je společenství evropských škol

logo projektu eTwinning

Aj malý darček vyčaruje úsmev
Even a small gift conjures a smile

SK

Súčasná celosvetová situácia nás všetkých čoraz viac izoluje. Kvôli ochranným rúškam na tvárach nevidíme úsmev a častejšie vidieť v očiach smútok ako radosť.

Práve preto je náš projekt zameraný na skromné rozveselenie ľudí, ktorí to možno potrebujú viac, ako my žiaci a učitelia.

Sú to ľudia v domoch seniorov, ktorí sú z dôvodu pandémie izolovaní od okolitého sveta, od svojich blízkych.

Skúsme sa preto nad tým zamyslieť a preukázať im úctu, spolupatričnosť a podporu malým skromným pozdravom, možno vlastnoručne vyrobeným skromným darčekom, ktorý im spoločne zašleme.

CZ

Současná celosvětová situace nás všechny čím dál více izoluje. Kvůli ochranným rouškám na tvářích nevidíme úsměv, nýbrž stále častěji se v očích zračí smutek.

Právě proto je náš projekt zaměřený na skromné rozveselení lidí, kteří to možná potřebují víc než my žáci a učitelé.

Jsou to lidé v domovech pro seniory, kteří jsou z důvodu pandemie izolovaní od okolního světa, od svých blízkých.

Zkusme se proto nad tím zamyslet a prokázat jim úctu, sounáležitost a podporu malým skromným pozdravem, vlastnoručně vyrobeným skromným dárkem, který jim společně zašleme.