logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Učíme se v každém věku

logo projektu

V srpnu 2019 končí realizace dvouletého projektu „Učíme se v každém věku“ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006121, který byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování-Šablony pro MŠ a ZŠ I..

Cílem projektu byla podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogických pracovníků prostřednictvím dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblasti cizích jazyků (intenzitní jazykové kurzy anglického jazyka rozčleněny dle jazykových dovedností pedagogů) a podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit - čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Čtenářský klub navštěvovalo 6 žáků a jeho cílem bylo hravou formou rozvíjet čtenářskou gramotnost a zájem o četbu, seznámit žáky s knihami, literaturou a jejími žánry, se základními pojmy (např. autor, ilustrátor, obsah…), s možnostmi vypůjčování knih z knihoven. V rámci klubu pracovali žáci s textem, četli ukázky knih, vedli čtenářský deník, luštili osmisměrky a kvízy. Oblíbené byly návštěvy Knihovny Petra Bezruče v Opavě. V rámci klubu také proběhla beseda s opavským spisovatelem a překladatelem Mgr. Danielem Jedličkou. Žáci se naučili smysluplně trávit svůj volný čas a získali kladný vztah ke knihám a četbě.

Do Klubu zábavné logiky a deskových her bylo přihlášeno 8 žáků. V klubu žáci rozvíjeli schopnost myšlení, rozhodování, řešení problémů pomocí her, hlavolamů a zábavných úkolů. Procvičili svou paměť, trpělivost, soustředění, postřeh, představivost i tvořivost. Zažili radost z výhry i smutek z prohry, učili se spolu komunikovat a spolupracovat. Každý klub byl věnován určitému typu her: deskové hry s kostkou, strategické hry, hry se slovy, karetní či vědomostní hry. Žáci luštili doplňovačky, osmisměrky a rébusy, hledali cestu bludištěm, skládali hlavolamy, hráli logické hry i hry rozvíjející vnímavost a empatii. Žáci navštívili Festival her a hlavolamů, kde měli možnost seznámit se s různými druhy hlavolamů, zahrát si deskové hry s dobrovolníky a načerpat nové herní inspirace. Díky projektu jsme mohli zakoupit spoustu nových, zajímavých deskových her a hlavolamů, které budou dále využívány ve vyučování i ve školní družině.

Doučování bylo realizováno se 4 žáky a bylo zaměřeno především na aktuálně probírané učivo v matematice a jazyce českém za aktivní spolupráce s vyučujícími. Při práci byla žákům poskytována podpora, dle potřeby opakované vysvětlování pracovního postupu i názorné ukázky. Hojně byly využívány výukové programy na PC nebo práce s interaktivní tabulí, což umožnilo žákům procvičování učiva zábavnou formou. Doučování splnilo svůj účel, tato aktivita přispěla k systematickému nácviku pravidelné odpolední přípravy na vyučování a předešla školní neúspěšnosti žáků.

Mgr. Silvie Häuserová
koordinátor projektu