logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci

logo fakultní škola

Pedagogická fakulta UP v Olomouci (dále Pdf UP) úzce spolupracuje s vybranými školami, se kterými uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci. Školám byl propůjčen titul “Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci”.

Mezi tyto školy se od 1. 9. 2019 zařadila i Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12.

Spolupráce škol se bude rozvíjet hlavně v těchto oblastech:

Smlouva o udělení statutu

Webové stránky Pedagogické fakulty UP v Olomouci: https://www.pdf.upol.cz/