logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Plavání 2022/2023

Plavání bude probíhat každý čtvrtek od 14-15 hodin v bazénu Léčebného a rehabilitačního centra v Opavě na Englišové ulici.

Žáci se seznámí se základními technikami plaveckých stylů pod odborným vedením trenéra p. J. Kubíka. Nejen výuka plavání, ale i hry ve vodě s pomůckami bude pro naše žáky přínosem pro jejich tělesný rozvoj. Získat kladný vztah k vodnímu prostředí, naučit se větší samostatnosti v sebeobsluze, otužovat se a trávit smysluplně volný čas.

Jsme rádi, že o plavání je velký zájem.

Vedoucí kroužku Heinzová Danuše