logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Školní družina

Provoz školní družiny:

Personální podmínky:

Zájmové vzdělávání žáků ve školní družině zajišťuje pět plně kvalifikovaných vychovatelek a tři asistenti pedagoga.

Materiální podmínky:

Školní družina má dvě oddělení. K dispozici pro odpolední využití mají obě skupiny hernu, učebny, tělocvičnu, dílnu, cvičnou kuchyňku, snoezelen, saunu, bazén a školní zahradu. Herna je vybavena odpovídajícím nábytkem, stolními hrami a pomůckami, počítačem a magnetofonem. Ve třídách mohou obě skupiny využívat interaktivní tabule, televizi, video a DVD. Materiální vybavení pro ŠD neustále doplňujeme, zejména pro výtvarné a pracovní činnosti.

Formy zájmového vzdělávání:

Zájmové vzdělávání ve školní družině uskutečňujeme především:

 1. Denní formou - jedná se o pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost
 2. Příležitostné výchovné vzdělávaní, zájmové činnosti - tyto akce pořádáme pro všechny děti naší školy

Naše kroužky

V letošním školním roce 2011/2012 jsme na škole otevřeli několik zájmových kroužků. Zájmové kroužky probíhají v průběhu celého týdne v odpoledních hodinách.

Příležitostné a zájmové činnosti ve školním roce 2011 / 2012

Září

Vysvětlení a zahájení celoroční hry nazvané „Hrníčková“ – Příloha pro rok 2011/2012 „S pohádkou pro celý rok“ - Školní vzdělávací program školní družiny 2010-2015

hrníčková soutěž

Listopad

Děti vyráběly s pomocí paní vychovatelek adventní věnečky na vánoční výstavku, která se konala ve vestibulu školy

Prosinec

V prosinci se konala pro děti Mikulášská nadílka a vánoční besídka. Každým rokem si děti připravují dárečky pro své kamarády a společně si je při zpěvu a poslechu koled vyměňují. Tato besídka se dětem velmi líbila. Mezi další družinové tradice patří zdobení stromečků před školou vánočními ozdobami za doprovodu zpívaných koled. Děti také pracovaly na výrobě rybiček z proutí a proužků záclony pro soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdobu“ – tato soutěž je každoročně vyhlášená Magistrátem města Opavy. V letošním roce se děti neumístily na předních místech, ale získaly odměnu v podobě sladkostí.

sladkosti

Leden

V tomto měsíci se děti připravovaly na blížící se maškarní rej – dětský karneval. Proto se hodně objevovaly výrobky na toto téma. Podařily se nám např. kašírovaní klauni. K tomuto výrobku jsme potřebovali staré noviny, plastové láhve, tavnou pistoli, víčka, tapetové lepidlo a šikovné ruce. Ty jsme samozřejmě měli, tak se dílo zdařilo.

klauni

Únor

Dětský karneval se školní družině velmi povedl. Konal se v tělocvičně, kde se hrály různé zábavné soutěže, bylo připraveno i občerstvení a při hudbě se parádně zatančilo. Pěkné byly dárečky pro masky a moc se líbily i taneční vystoupení.

fotogalerie

Březen

Ve středu 21.3.2012 byly děti ze školní družiny na besedě v místní knihovně. Už ve dveřích nás přivítala Mgr. Marie Stanovská - knihovnice, která nás po celou dobu provázela besedou. Vyprávěla dětem vše o knihách, co je pohádka, pověst a bajka. Básničkou navodila i jarní náladu. Děti si mohly prohlédnout knížky, které je zajímaly. Na závěr jsme paní knihovnici poděkovali a předali malý dáreček.

návštěva knihovny

Duben

K blížícím se velikonočním svátkům děti vyráběly různé velikonoční ozdoby, které zavěsily na strom stojící před školou. Při tvorbě velikonočních dekorací používaly různé výtvarné techniky – suché pastely, modelování z keramické hlíny, lepení ozdob na vajíčka, voskovou techniku, lepení rozdrcených skořápek na papír atd..

Výrobky se dětem velmi povedly.

Květen

26.5. byly naše děti ze školní družiny pozvány na oslavu Dětského dne, která se konala v MŠ E.Krásnohorské. Byly připraveny soutěže, hry a volná zábava. Velkým překvapením bylo bohaté občerstvení, které připravily i maminky malých předškoláků.

Červen

Po celý školní rok děti soutěžily v celoroční soutěži nazvané „ Hrníčková “. Získávaly body za práci a podle toho se také umístily na různých místech. Na závěr roku děti dostaly diplomy a sladké odměny.

VÝSLEDKY DRUŽINOVÉ HRY 2011/2012

 • 1.místo J.Kalinowski
 • 2.místo L.Ježková
 • 3.místo T.Pater
 • 4.místo L.Kubisová
 • 5.místo N.Zezulková
 • 6.místo K.Juchelková
 • 7.místo D.Šafařík
 • 8.místo A.Dvořák
 • 9.místo L.Ondráčková
 • 10.místo M.Komárková
 • 11.místo Z.Pavelek
 • 12.místo J.Staroštíková
 • 13.místo J.Michalík
 • 14.místo M.Šromová
 • 15.místo Y.Sassi
 • 16.místo R.Lahodný
 • 17.místo O.Dýčka
 • 18.místo M.Styrnal
 • 19.místo V.Muchová
 • 20.místo P.Řeháček
 • 21.místo D.Machold
 • 22.místo St.Tesař
 • 23.místo T.Vrátil
 • 24.místo I.Moravcová
 • 25.místo D.Neděla