logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Záložka do knihy spojuje školy 2022

Realizace projektu

logo projektu

Naše škola se do projektu zapojila již popáté. Před jeho zahájením jsme se spojili se slovenskou školou, kterou jsme potkali v e-Twinningovém miniprojektu, a tou byla Špeciálna základná škola, Banská Štiavnica.

Nabídli jsme participaci na projektu a slovenští přátelé náš návrh přijali.

Do projektu se zapojilo 20 žáků na obou stranách.

Samotnou fázi realizace si vzaly na starost třídní učitelky ve spolupráci s vyučujícími výtvarné výchovy.

Velmi důležitá byla příprava.

Na mapě jsme si vyhledali slovenské partnerské město, na internetu jsme si prohlédli webové stránky školy, hovořili jsme o slovenském jazyce, kterým žáci hovoří. Tím jsme plnili i dílčí cíle projektu a uplatněny byly mezipředmětové vztahy ve výuce.

Žáci si při výběru příběhu povídali s pedagogem o své oblíbené zvolené postavě, přinesli si do školy vlastní knihu nebo společně hledali informace a obrázky na internetu.

V průběhu měsíce října na záložkách pilně pracovali. Někteří žáci sami, jiní s vedením pedagoga. Použity byly různé techniky.

Výsledkem snažení byly pěkné záložky, které si prohlédli nejen žáci, ale i pedagogové.

Museli jsme vybrat 20, které měly putovat na Slovensko.

Odeslali jsme je a vyhlíželi zásilku z partnerské slovenské školy. Dorazila začátkem listopadu a obsahovala nejen hezké záložky, ale i pozdravy, školní časopis a drobné sladkosti.

Průběh realizace celého projektu jsme zachytili na fotografiích. Nakonec se obě školy domluvily, že zakončením celé akce bude společná prezentace v Power Pointu.

Výsledek všechny zúčastněné potěšil.

Mgr. Jana Máchová

Nápad a aktivita navíc

Naše partnerská slovenská škola měla po ukončení letošního ročníku Záložka do knihy nápad, a to, použít záložky z partnerských škol a vymyslet nějakou zajímavou aktivitu navíc.

Dali jsme hlavy dohromady a žáci základní školy s p. učitelkou Vaňkovou vymysleli a vytvořili zdařilý komiks.

Jejich spolužáci ze základní školy speciální s p. učitelkou Máchovu pak použili speciální aplikaci a rozmluvili opičku - motiv, který se jim líbil nejvíce mezi obdrženými záložkami ze Slovenska.

Aktivity jsme si opět užili.

koláž komix