logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

LEGO workshop v Ratiboři se vydařil

logo projektu

Ve čtvrtek 15. února se uskutečnil LEGO workshop v polské Ratiboři.

Jedná se o klíčovou aktivitu číslo dvě společného projektu nazvaného Autismus – výměna zkušeností na polsko-českém pohraničí. Tato akce byla plně v režii polské strany.

Z naší školy se jí zúčastnilo celkem osm žáků ve věku od 8 do 15 let.

Cílem setkání bylo seznámit pedagogy a žáky se začleněním LEGO stavebnice do výuky matematiky, ukázat, jak si stavět LEGO kostky a přitom rozvíjet matematické uvažování.

K pracovním stolům s našimi žáky usedli i jejich polští vrstevníci. Naši žáci byli zpočátku zaskočeni, že nepředvedou, co všechno umí z lega postavit. Brzy však byli do aktivit vtaženi. Snažili se plnit zadané úkoly, jak nejlépe uměli. Aktivity s LEGEM i užívali.

Lektorkou workshopu byla paní učitelka matematiky, která měla aktivity důmyslně připravené.

Nejprve jsme absolvovali rozcvičku, kde jsme uplatnili schopnost pružně reagovat na pokyny týkající se pravolevé orientace. A pak už přišla na řadu práce s LEGEM. Začínalo se od nejjednodušších staveb podle plánku. Každý účastník měl před sebou grafické zadání úkolu. Splněný úkol mohli žáci zkontrolovat s předlohou na interaktivní tabuli. Obtížnost úkolů se stupňovala, až jsme dospěli ke stavbě modelu. Všichni jsme měli radost, že jsme to zvládli.

Čas vymezený pracovní části workshopu utekl jako voda. Následovala prohlídka školy.

Paní ředitelka polské školy spolu s pedagogy nám ukázala nejzajímavější prostory (jako například snoezelen, počítačovou učebnu nebo hernu, kde vznikají pozoruhodné výtvory z LEGA).

Našim žákům se podle ohlasů nejvíce líbily odpočinkové zóny na chodbách. Ať už se jednalo o relaxační vaky, nebo stoly se stolním fotbalem.

Partnerskou školu navštěvuje 600 žáků, všechny prostory byly velké a členité a na chodbách to bzučelo jako v úlu.

Naši hostitelé pro nás připravili v průběhu celého setkání občerstvení, takže nám nic nechybělo.

Poslední částí naší návštěvy byla prohlídka Ratiboře. Navštívili jsme ratibořský zámek, prohlídli jsme si náměstí a zastavili jsme se také v městském bazéně.

Domů jsme se vrátili plni zážitků. Akce se vydařila a my se těšíme, že přivítáme brzy polskou výpravu u nás ve škole na Montessori workshopu.