logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Keramický kroužek 2022/2023

Kroužek keramiky probíhá v pondělí od 1330 - 1430 v rámci školní družiny.

Navštěvuje ho 8 dětí, převážně nováčků.

Cílem keramického kroužku je smysluplné strávení volného času, ale především rozvoj fantazie a tvořivosti. Modelovat a tvarovat vlastníma rukama dle pokynů a zadaného tématu, ale i podle vlastního nápadu. Rozvoj jemné a hrubé motoriky. Cílem je nejen práce s hlínou, ale i vytvoření příjemné a podněcující atmosféry, vzájemné naslouchání a povídání.

Výtvory, které děti zhotoví, budou sloužit k zútulnění prostor školy nebo jako dárky.

v keramické dílně v keramické dílně v keramické dílně
Vedoucí kroužku: Heinzová Danuše