logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Záložka do knihy spojuje školy 2021

logo projektu

Cílem projektu byla kromě zhotovení samotných záložek i podpora čtenářství. K dílčím cílům pak patřily například poznávání jazyka, literatury, kultury, regionálních zvyků.

Pro nás nejdůležitější pozitivum realizace projektu však byla skutečnost, že žáci při výběru pohádky nebo básně mluvili s pedagogem o své oblíbené zvolené postavě, přinesli si do školy vlastní knihu nebo společně hledali informace a obrázky na internetu.

V první fázi projektu jsme se nejprve pokusili zkontaktovat partnerskou školu v Povážské Bystrici, se kterou jsme se do projektu zapojili v minulosti již dvakrát. Oni tentokrát zájem o účast neprojevili, proto jsme čekali, která škola nám bude přidělena.

Přihlašování skončilo 24. září. Poté nám byla přeposlána adresa partnerské školy. Stala se jí Špeciálna základná škola Šamorín a naším úkolem bylo navázat kontakt.

Obě strany se domluvily na organizačních podmínkách. Tím započala samotná fáze realizace, kterou si vzaly na starost třídní učitelky ve spolupráci s vyučujícími výtvarné výchovy.

V průběhu měsíce října jsme na záložkách v hodinách výtvarné výchovy pilně pracovali. Někteří žáci sami, jiní s vedením pedagoga. Použity byly různé techniky.

Výsledkem snažení byly pěkné záložky, které jsme shromáždili na sborovně, kde si všichni hotové výrobky se zájmem prohlédli.

V programu SymWriter jsme napsali žákům a pedagogům ze slovenské školy dopis, nachystali jsme dárek z naší keramické dílny, informační bulletin o škole a všechny věci jsme zabalili a odeslali. Celý průběh realizace projektu jsme zdokumentovali fotoaparátem.

Začátkem listopadu dorazila do školy zásilka ze Slovenska. Obsahovala kromě pěkných záložek i dopis, pohlednice, informační brožurky a turistickou mapu Šamorína.

12. ročník mezinárodního projektu jsme úspěšně ukončili. Uvidíme, zda se navázanou spolupráci se slovenskou školou podaří v nějaké oblasti v budoucnu rozvíjet.

Mgr. Jana Máchová