logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekty EU

EU investice do vzdělání

Pět terapií pro šťastný život s handicapem

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 realizuje od 1.2.2012 projekt v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v MSK s názvem „Pět terapií pro šťastný život s handicapem“ reg.č.: CZ.1.07/1.2.25/01.0008. Hodnota projektu činí 3 487 780,52 Kč. Projekt je financovaný ze strukturálních fondů – ESF a státního rozpočtu ČR.

Je koncipován pro všechny žáky školy, pedagogy a rodiče, zaměřen na terapie a zavádění nových terapeutických prvků jako inovativních vyučovacích metod a forem do výuky pomocí systematického a odborného vzdělávání všech pedagogických pracovníků školy. Rodičům nabídneme participaci v péči o jejich děti se speciálními vzdělávacími potřebami a obohacení volnočasových aktivit.

Zkrácený název projektu 5T vystihuje zaměření na pět základních terapií: hipoterapii, muzikoterapii, ergoterapii, psychoterapii a pohybovou terapii. Do našeho projektu budou začleněny vzdělávací kurzy a semináře zaměřené na tyto terapie a jejich využití v praxi. Nabyté znalosti a dovednosti získané dalším vzděláváním budou pedagogičtí pracovníci uplatňovat v přímé práci s žáky, předávat svým spolupracovníkům a rodičům formou workshopů. Neodmyslitelnou součástí bude nákup speciálních, kompenzačních, reedukačních pomůcek, zařízení a vybavení pro zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu.

V realizaci projektu vidíme jednu z cest, jak zkvalitnit spolupráci s rodiči, inovovat metody a formy práce, zajistit materiální vybavení, vytvořit studijní materiály, dosáhnout co nejvyššího standardu ve vzdělávání.

Web věnovaný tomuto projektu

Mgr. Silvie Häuserová, manažer projektu
Mgr. Vanda Tomová, věcný manažer projektu