logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Autismus - výměna zkušeností na polsko-českém pohraničí

logo projektu

Tato klíčová aktivita úzce souvisela s aktivitami č. 4 a 5 a participovaly na ni obě partnerské školy.

Jednotlivé odborné příspěvky lektorů, které byly prezentovány na mezinárodní multidisciplinární konferenci v Opavě a Ratiboři, byly zpracovány, přeloženy (české příspěvky do polštiny a naopak) a následně byla zpracovávána a vydána odborná publikace s názvem totožným s názvem projektu: AUTISMUS - výměna zkušeností na polsko-českém pohraničí.

přebal publikace