logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekt Finanční gramotnost do škol

logo yourchance

Program Finanční gramotnost do škol byl založen v roce 2012 a je jedním z projektů společnosti yourchance o.p.s.pomáhá vytvářet finančně gramotné školy.

Systémově i individuálně rozvíjíme učitele a metodicky pomáháme při zavádění principů finanční gramotnosti do školy. Finanční gramotnost považujeme za důležitou součást života každého člověka. Tím, že se v této oblasti angažujeme, ovlivňujeme důležité společenské téma - život a prosperitu jedinců i celé společnosti. Soustředíme se hlavně na prevenci, a proto pomáháme zejména základním, středním školám a mladé generaci. Ve většině případů je pro školu mnohem přínosnější individuální přístup. Ovlivňujeme systém finančního vzdělávání (nejen) na českých školách.

yourchance o.p.s. je obecně prospěšná společnost založená v roce 2010 Janou Merunkovou a Ing. Gabrielou Křivánkovou jako společnost, která realizuje tři projekty celorepublikové a v dnešní době už i mezinárodní působnosti.

Smyslem našeho fungování je prosazování potřebných změn v oblasti:

V těchto oblastech realizujeme projekty Finanční gramotnost do škol, Začni správněPodnikavost.

Na mezinárodní úrovni se angažujeme zejména v šíření finanční gramotnost a zdravých finančních návyků.

Působíme na Slovensku, v Itálii a v Indonésii, konkrétně na ostrově Lombok. Hlásíme se k hodnotám a dlouhodobým cílům udržitelného rozvoje stanovených OSN.

Projekty realizujeme za podpory našeho strategického partnera Nadace DRFG

Generálním partnerem projektu Začni správně je společnost CTP

Strategickým partnerem projektu je

DRFG nadace