logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Snoezelen na naší škole

Když se sejde pochopení a ochota na straně jedné se zájmem a snahou na straně druhé, tak se občas podaří dobrá věc - třeba vybudovat z bývalé nevyužité šatny snoezelen - speciálně upravenou místnost, klidovou zónu, terapeutické útočiště určené k rekondici, rekonvalescenci, rehabilitaci, k stimulaci smyslů, ke zklidnění těla a duše. Na naší škole byl slavnostně otevřen 1. září 2009.

snoezelen osvětlený světelným řetězem snoezelen osvětlený světelným řetězem a bodovými reflektory efekty vytvářené zrcadlovou koulí odvětlenou reflektory efekty vytvářené lampou s olejovým kotoučem efekty vytvářené lampou s olejovým kotoučem snoezelen snoezelen světelná optická vlákna snoezelen

Protože nemáme v češtině odpovídající ekvivalent pro tento výraz, pomůže nám jeho překlad z holandštiny. Název „snoezelen“ vznikl kombinací slov, které znamenají čichat a dřímat (snuffelen a doezelen). První výraz vyzdvihuje smyslový aspekt terapeutického postupu, druhý poukazuje spíše na jeho relaxační stránku. U nás mu prostě říkáme „pokojíček“.

Vrátíme-li se do hlubší minulosti, zjistíme, že první zmínka o snoezelenu je již z roku l966 v americké publikaci s názvem „Kavárna smyslů“. V 70. letech 20. století vzbudila idea knihy velký zájem právě v holandských institucích, kde na americkou myšlenku navázali samostatným konceptem dva muži na civilní službě a zavedli ho do praxe, když hledali volnočasovou aktivitu pro své klienty. Postupně se tato myšlenka vytvořit doplňující terapii v komplexní péči o těžce zdravotně postižené klienty rozšířila do dalších států Evropy. Prvním zařízením, kde se tato metoda praktikovala, bylo zařízení de Hartenberg v Holandsku. Dále se metoda šířila do Anglie, Francie, Německa, Belgie.

Komu je určen?

Navštěvují jej nejen žáci s těžším mentálním postižením, s kombinovanými vadami, se smyslovým a tělesným postižením, ale terapeutické uvolnění zde najdou i děti s poruchami chování zvláště při hyperaktivitě, jedinci s PAS i zcela zdraví jedinci.

Jak je vybaven?

Místnost má svá specifika. Svou roli zde hrají barvy. U nás převažují teplé tóny žluté, oranžové a cihlové, které navozují podvědomě pocit bezpečí z našeho prenatálního života, kdy jsme byli schovaní u maminky v bříšku. Naznačená barevná vlna evokuje pohyb, činnost a pobízí k aktivitě. Celá plocha místnosti je pokryta měkkým, snadno udržovaným kobercem s antialergenními vlastnostmi, umožňujícím pracovat s dětmi na zemi.

K čemu nám slouží?

Ve snoezelenu nám jde především o vytvoření atmosféry bezstarostného uvolnění, ve kterém jsou umožněny projevy navozené optimálním způsobem pomocí bazálních stimulací. Pojmem stimulace se rozumí dostatečný přísun přiměřených podnětů, o které se jedinec s těžším postižením vzhledem ke svému stavu není schopen sám postarat. Stimulací nabízíme i zcela zvláštní zkušenosti, které v běžném životě jedinec s postižením nemohl získat, a napomáháme tak k jeho sebeuvědomování. Přitom respektujeme pravidlo vlastní volby, volnosti a času, aby si jedinec mohl sám zvolit, respektive označit podněty, které pociťuje libě, na které se chce dále soustředit, či kterými se chce zabývat.

Specifické zařízení místnosti nám tedy napomáhá stimulovat smysly a rozvíjet vnímání dětí - žáků. Nabídka je široká:

Jak často jej navštěvujeme?

Podle závažnosti postižení jednotlivých žáků zde pobýváme 2 – 5x týdně.

Vypracovaný časový harmonogram zajišťuje plynulé střídání jednotlivých tříd.

Snoezelen je pro děti nejen pracovním prostředím, ale i místem pro náplň volného času. Proto je využíván i během pobytu dětí v družině v odpoledních hodinách.

Nahlédněte spolu s námi.