logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Školní družina

Provoz školní družiny:

Vnitřní řád školní družiny

Personální podmínky:

Zájmové vzdělávání žáků ve školní družině zajišťují čtyři plně kvalifikované vychovatelky a jedenáct asistentů pedagoga.

Materiální podmínky:

Školní družina má tři oddělení. K dispozici pro odpolední využití mají všechny skupiny hernu, učebny, tělocvičnu, dílnu, cvičnou kuchyňku, snoezelen, saunu, bazén a školní zahradu. Herna je vybavena odpovídajícím nábytkem, stolními hrami a pomůckami, počítačem. Ve třídách mohou obě skupiny využívat interaktivní tabule. Materiální vybavení pro ŠD neustále doplňujeme, zejména pro výtvarné a pracovní činnosti.

Formy zájmového vzdělávání:

Zájmové vzdělávání ve školní družině uskutečňujeme především:

  1. Denní formou - jedná se o pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost
  2. Příležitostné výchovné vzdělávaní, zájmové činnosti - tyto akce pořádáme pro všechny děti naší školy