logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

PROJEKT DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

plakát desatero prevence

Naše škola se na podzim 2021 zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci, který realizuje spolek PRESAFE za podpory MŠMT.

Projekt je určen pro žáky II. stupně ZŠ, kteří budou mít možnost shlédnout deset edukativních videí s různou tématikou. Videa je možno také zakomponovat do výuky.

Každý díl je v délce asi 8 minut, kde jednotlivé díly reflektují následující problematiku: šikana, projev agrese, stalking, domácí násilí, závislost na alkoholu, závislost na tabáku, látková závislost, nelátková závislost, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného a zneužívaného dítěte a sebepoškozování.

Součástí projektu je také online kvíz, který účastníci projektu po shlédnutí videa s danou problematikou vždy vyplní, aby si ověřili své znalosti o daném tématu.

Videa můžete shlédnout zde.

plakát desatero prevence
Mgr. Renata Řezníčková
Školní metodik prevence