logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Školní družina

Provoz školní družiny:

Personální podmínky:

Zájmové vzdělávání žáků ve školní družině zajišťuje pět plně kvalifikovaných vychovatelek a tři asistenti pedagoga.

Materiální podmínky:

Školní družina má dvě oddělení. K dispozici pro odpolední využití mají obě skupiny hernu, učebny, tělocvičnu, dílnu, cvičnou kuchyňku, snoezelen, saunu, bazén a školní zahradu. Herna je vybavena odpovídajícím nábytkem, stolními hrami a pomůckami, počítačem a magnetofonem. Ve třídách mohou obě skupiny využívat interaktivní tabule, televizi, video a DVD. Materiální vybavení pro ŠD neustále doplňujeme, zejména pro výtvarné a pracovní činnosti.

Formy zájmového vzdělávání:

Zájmové vzdělávání ve školní družině uskutečňujeme především:

  1. Denní formou - jedná se o pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost
  2. Příležitostné výchovné vzdělávaní, zájmové činnosti - tyto akce pořádáme pro všechny děti naší školy

Naše kroužky

V letošním školním roce 2012/2013 jsme otevřeli několik zájmových kroužků. Kroužky probíhají v průběhu celého týdne v odpoledních hodinách.

Naše zajímavé akce

Září

Ve školním roce 2012/2013 bude probíhat celoroční hra pod názvem „Noty“, která je součástí nové přílohy nazvané „Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí“

celoroční hra

Říjen

Také na okno školní družiny už nám zaťukal podzim. A protože nejsme líní, vyrazili jsme do přírody. Nasbírali jsme spoustu barevného listí, žaludů, kaštanů, jeřabin a větviček. Všechny tyto přírodniny jsme pak použili při výrobě našeho skřítka Podzimníčka. K Helooweenu se nám podařila vyrobit strašidýlka. K těmto výrobkům jsme potřebovali sklenice, obvazy a přírodní materiál.

Podzimníček (strašidlo z přírodnin)

Listopad

Magistrát města Opavy vyhlásil vánoční soutěž pod názvem „O nejkrásnější vánoční ozdobu“. Už tradičně se do této soutěže zapojujeme. Pro letošní rok jsme vyrobili se staršími dětmi deset zvonečků z drátu a dřevěných korálků. Na práci se podílely tyto děti: A.Kupčíková, A.Tesařová, L.Ondráčková, N.Halenkovičová, A.Tesař a L.Peroutka. Děkujeme těmto dětem za spolupráci.

Zvonečky - ozdoby na vánoční strom

Prosinec

I v letošním roce proběhla oblíbená vánoční besídka. Zúčastnily se jí skoro všechny děti ze ŠD. Společně si pochutnaly na vánočním cukroví, zpívaly koledy za doprovodu varhan, přednášely básničky o zimě a vánocích.

Na každé dítě čekal pod stromečkem dáreček, ze kterého měly velkou radost. Děti byly nad míru spokojené. Vánoční besídka se podařila a dětem se velmi líbila.

Další velmi pěkná akce bylo zdobení stromečků před školou vánočními ozdobami za doprovodu koled.

Březen

Letošní dětský karneval se konal pro nemocnost dětí až v březnu. To však vůbec nevadilo. Děti se přesto hodně těšily a připravily si hezké masky. Karneval se konal 19.3.2013 v tělocvičně. Hrály se různé hry, tančilo se a na závěr byla losována tombola. Každý si odnesl malý dáreček. Karneval se povedl.

Karnevalový rej

Pro nepřízeň počasí musely děti místo stromku před školou vyzdobit velikonočními ozdobami žebřiny v tělocvičně. Z této výzdoby se budou děti těšit na velikonoční školní akci.

výzdoba žebřin

Duben

Den Země jsme si ve školní družině připomněli hrou na třídění odpadů.

třídění odpadů

Květen

Školní družina připravila pro žáky z nižších ročníků oslavu Dne dětí.

Paní vychovatelky Jana Kašná a Jiřina Janáčková připravily různé zábavné soutěže. např. hod míčem do plechovek, přisunování se po lavičce a strhnutí bonbonu, přitahování se lanem k žebřinám, shazování kuželek vyrobených z plastových láhví, hod žíněnkou do otvoru a řada dalších soutěží. Splněný úkol se dětem zapisoval do připravených kartiček.

Na závěr na děti čekala sladká odměna v podobě čokolády.

Připravené soutěže se dětem velmi líbily.

dětský den

Červen

Na závěr školního roku 2013 se děti konečně dočkaly uzavření celoroční hry nazvané „Noty“. Protože se po celý rok velmi snažily a získávaly body za různé aktivity, byly odměněny diplomem a pěknými cenami.

předávání cen