logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Zahájení vyučování 2023/2024 - 4.9.2023

Školní rok 2023/2024 zahájíme společným setkáním v pondělí 4. září 2023 v 8:00 hodin v pohybovém sále školy. Předpokládané ukončení je v 9:30 hodin.

Provoz školní družiny a školní jídelny - výdejny je rovněž zahájen od 4. 9. 2023. Obědy všech strávníků jsou však hromadně odhlášeny, v případě zájmu si je musí zájemci přihlásit individuálně a oznámit tuto skutečnost třídní učitelce.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku.