logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Mgr. Silvie Häuserová

Mgr. Silvie Häuserová
 • Pracovní pozice:
  • Ředitelka
  • Výchovná poradkyně
  • Koordinátor ICT pro žáky ZŠS
 • Vzdělání:
  • Mendelovo gymnázium Opava
  • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
   obor speciální pedagogika – tělesná výchova
  • Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta,
   obor Rozšiřující studium německého jazyka a literatury pro střední školy
  • Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění a § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělání pedagogických pracovníků, v platném znění
 • Záliby:
  • rodina, sport, cestování, kultura, příroda, organizace sportovních soutěží

QR kód