logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Obědy dětem

logo Drab Foundation

Program Obědy dětem patří ke stěžejním činnostem nadačního fondu Drab foundation.

Ředitelka Základní školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 zažádala o finanční příspěvek na úhradu školních obědů pro 15 vytipovaných žáků školy.

Program Obědy dětem je realizován v termínu od září do prosince 2016.

Jeho cílem je pomoc rodinám, které čelí složité finanční situaci, nebo jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá.

Hlavní motivací nadačního fondu Drab foundation je snaha pomáhat těm rodinám, jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům neumožňuje, aby kupovali svým dětem obědy ve školních jídelnách.

Další prioritou tohoto programu je motivovat žáky k lepším výkonům, lepší školní docházce a také k lepší socializaci podporovaných jedinců.

Jelikož se projekt setkal s pozitivními reakcemi, probíhá i ve druhém pololetí školního roku 2016/2017.

V termínu od 1.3.2017 do 30.6.2017

Mgr. Silvie Häuserová
ředitelka školy