logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

ODIS BUS

představení ODIS apky

Po několika letech do školy opět zavítal ODIS BUS. Žáci si tak užili jednu vyučovací hodinu přímo v autobuse.

Náplní hodiny byla přednáška o ochraně životního prostředí o výhodách cestování hromadnou dopravou a propojení systému ODIS.

Přednáška měla dva bloky, ve kterých se vystřídaly dvě skupiny žáků.

Pánové, kteří s ODIS BUSEM přijeli, měli připravenou také malou soutěž, při které si žáci ověřili, zda pozorně poslouchali. Za své správné odpovědi byli někteří odměněni drobným dárkem.

Pro všechny to byl zážitek užít si vyučovací hodinu v autobuse.

M. Valentová