logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Beseda „Duševní zdraví“

beseda

V současné hektické době je důležité věnovat pozornost a podporu svému fyzickému i duševnímu zdraví a prevenci vůči nemocem.

Proto jsem se rozhodla pozvat do naší školy paní magistru Petru Macounovou z Ústavu epidemiologie a veřejného zdraví při Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Paní Macounová si připravila pro žáky dvouhodinový interaktivní program na téma „Duševní zdraví“, který byl zaměřen na zvýšení odolnosti vůči stresu.

Společně se svojí kolegyní vysvětlila žákům, jak pracovat se stresem, jak mu předcházet a jak s ním pracovat.

Hovořila o zdravém stylu života, stravování, potřeby dostatečného a kvalitního spánku. Žáci se živě zapojovali do všech aktivit, které lektorka připravila. Třídili magnetické kartičky – rozlišovali, co zdraví prospívá, a naopak, co mu škodí. Aktivně reagovali na otázky, snažili se rozpoznat své charakterové vlastnosti, ať dobré nebo ty špatné. Pro žáky byla rovněž připravena prezentace se zajímavými obrázky, která dokreslovala a ještě více objasňovala danou problematiku.

Moc bych chtěla poděkovat oběma lektorkám i celému týmu, který takto zajímavé programy pro žáky škol vytváří.

Renata Řezníčková
školní metodik prevence
beseda beseda beseda