logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Tři králové

Tři králové

V pátek 6. ledna je den Tří králů.

V letošním roce, přímo v tento den po škole opravdu chodila skupinka postav zahalených v bílém rouchu a s korunami na hlavách.

Děti a paní učitelky I. třídy se společně dohodly, že by bylo pěkné zavést Tříkrálovou tradici.

Skupinka prošla celou školou, zamířila do každé třídy, navštívila paní ředitelku, paní ekonomku a také naše paní kuchařky.

Zazpívaly koledu „My tři králové“ a popřáli všem krásný a zdravý rok 2023.

Věříme, že se tato milá aktivita stane další školní tradicí.

K + M + B 2023