logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE
AAK

Během dvou listopadových dní se na škole uskutečnily přednášky o Alternativní a Augmentativní komunikaci – dále jen AAK.

Komunikace je jedna z nejdůležitějších lidských potřeb. Vyjádřit své potřeby, komunikovat se svými blízkými, kamarády. Komunikace mluvenou řečí je brána za samozřejmou, ale jsou mezi námi i tací, kteří komunikovat nemohou, a proto volíme náhradní komunikaci.

Přednáška byla věnována pečujícím osobám, a to rodičům našich žáků a rodičům dětí z Klubu Eliška.

Přednášky vedly dvě úžasné dámy Mgr. Bohdana Herzánová a Mgr. Lenka Gwóźdźová – speciální pedagožky a konzultantky AAK, které přivezly nejrůznější komunikační knihy, komunikátory a především své odborné znalosti a zkušenosti.

Rodiče shlédli také krásná videa. Cílem přednášek bylo ukázat možnosti komunikace, a to ať už pomocí konkrétních předmětů, fotografií, komunikačních knih nebo pomůcek s hlasovými výstupy. Součástí přednášek byly také konkrétní ukázky.

Po oba dny panovala velmi uvolněná atmosféra, padlo velké množství příkladů, dotazů.

Celá akce byla velmi pozitivně hodnocena ať už rodiči nebo přednášejícími lektorkami.

přednáška
Mgr. Markéta Valentová