logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Horolezci, horolezkyně, horolezčata….

na stěně

Skupina osmi odvážných žáků z naší školy navštívila lezeckou stěnu na Masarykově střední zemědělské škole v Opavě.

Pod vedením dvou zkušených instruktorek z horolezeckého klubu Atlas se žáci seznámili se základními pojmy o lezení, jako jsou: „chyty, stupy, lezu, jistím“ a vyzkoušeli si houpačku v sedáku.

Poté už statečně lezli vzhůru k výškám. A nebylo to vždy snadné.

Všichni jste byli moc šikovní.

Děkujeme tímto panu řediteli Arnoštu Kleinovi za bezplatný pronájem tělocvičny.

Lenka Kopřivová, Jan Tesař