logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Výprava do Bruntálu

králík

Členové Okresního mysliveckého spolku v Bruntále a jejich příznivci připravili pro naše žáky nezapomenutelný myslivecký den.

Středeční podmračené ráno vzbuzovalo obavy, ale ty se ukázaly v průběhu dne liché, protože počasí nám přálo.

Do Bruntálu dorazilo 40 dětí se svými pedagogy. Na bruntálské základně nás přivítal dobře připravený tým nadšenců.

Přichystali si pro nás zajímavý program, který byl rozdělen do 8 stanovišť.

Na prvním, s názvem Zvířata, jsme si mohli prohlédnout a pohladit zakrslého králíčka, suchozemské i vodní želvy, agamu, červenou užovku, potkana, mnohonožky i šváby.

Druhá zastávka byla nazvaná Zpěv ptáků. Každý si zvolil jednoho plyšového ptáčka a podle zvuků poznával, o jakého opeřence se jedná, povídal, kde žije a čím se živí.

Ptáčky měla v názvu i další zastávka - Dobro pro ptáčky. Tady jsme vyráběli ptačí budku, kterou si každá třída odvezla do školy.

Na stanovišti Vycvič si psa - jsme obdivovali dva krátkosrsté výmarské ohaře. K vidění tu byly „dumy“ - náhražky živé zvěře pro nácvik lovu a dřevěné kozlíky pro výuku aportování. Prohlédli jsme si různé druhy obojků: na lov, do tmy, na výstavu, s umělými jantary proti parazitům.

Velkému zájmu se těšila laserová střelnice Wild Game Hunt. Na první pohled to vypadalo, že zastřelit zvíře nebude problém, ale zkuste si to, když se mezi nimi pletou návštěvníci lesa a musíte dávat pozor!

V závěru jsme si ještě vyzkoušeli zručnost házením kroužků na paroží.

Na stanovišti Myslivecké puzzle jsme skládali obraz zvířat a poznávali je podle zvuků.

Odtud jsme zamířili k Oblázkové abecedě, kde si každý vybral jedno slovo, které skládal pomocí kamínků s písmenky.

Dalším úkolem bylo vytvořit rodinku spojením samce, samice a mláděte. Poslední úkoly jsme plnili u Krabice plné tajemství. Na očích s klapkami jsme pátrali v jejich útrobách a po hmatu určovali předměty, jež jsme si vylovili.

Na každém stanovišti jsme za splnění úkolu obdrželi drobnou odměnu.

Všechny aktivity jsme si užili. V průběhu akce jsme se mohli občerstvit výbornými koláčky.

Nakonec nás čekalo opékání špekáčků. Než přišel čas loučení, každá třída obdržela diplom a pěkné medaile.

Celý den se vydařil. Budeme se těšit, že bude nějaké „příště“.

Jana Máchová