logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Ocenění nejlepších žáků opavských škol

předávání ocenění

Na opavské radnici převzali 10. června 2022 ocenění nejlepší žáci opavských základních škol.

Při této příležitosti byl slavnostně oceněn také žák naší školy Kryštof Kočár.

Během let strávených u nás ušel dlouhou cestu a udělal velký kus práce. Naučil se překonávat překážky, prát se s obtížemi. Velkou oporou mu je jeho rodina, která ho podporuje v rozvíjení jeho zájmů a talentu, kterým je malování. Své výtvarné nadání zdědil po svých předcích, je již třetí generací opavských výtvarníků - vnukem Vladimíra Kočára a synem Ondřeje Kočára.

Handicap, se kterým se potýká, kromě jiného přináší i odlišné vnímání světa, a proto se i jeho tvorba vymyká, je originální a nezaměnitelná.

Malování je pro něj jeden ze způsobů vyjádření vnitřních pocitů. Jeho obrazy jsou plné světla a barev. Mohli jsme se s nimi setkat na nejrůznějších místech regionu.

V kolektivu je Kryštof oblíbený pro své kamarádské chování a ochotu pomáhat nejen spolužákům, ale i dospělým.

Vyrůstá z něj galantní mladý muž. Vzorně si plní svoje školní povinnosti. S chutí se účastní všech školních i mimoškolních aktivit, pravidelně se zapojuje do práce školního ekotýmu.

Každým dnem získává sebevědomí a jistotu na své pouti životem.

K získanému ocenění mu za celý pedagogický tým srdečně blahopřeji.

obraz s oceněním před radnicí

Článek na stránkách města: Město ocenilo nejlepší žáky základních škol