logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Den hygieny rukou ve Slezské nemocnici v Opavě

s klaunem

Ve čtvrtek 5. května 2022 se některé třídy naší školy vydaly do areálu SNO, kde proběhla propagační akce SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU.

Mladší žáci měli stanoviště v prostorách Dětského oddělení v pavilonu „M“, který si prohlídli a shlédli vystoupení nemocničních klaunů.

Pro starší žáky byly připraveny u hlavního vchodu SNO edukační materiály a informační letáky.

Hlavním cílem akce bylo praktické provedení a kontrola správné techniky hygieny rukou za pomoci zdravotních sester a studentů SZŠ.

Našim žákům se akce velmi líbila. Nakonec si totiž všichni odnesli balonky a sladkou odměnu.

Jana Brunová
s klaunem