logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Ocenění nejlepších pedagogů opavských škol

logo města Opavy

U příležitosti Dne učitelů proběhlo 28. 4. 2022 ocenění nejlepších pedagogů opavských škol, které každoročně probíhá pod záštitou odboru školství Magistrátu města Opavy.

Vedení města poděkovalo pedagogům za jejich dlouhodobé výsledky ve výchovně vzdělávací práci, aktivní učitelskou činnost a za nadstandardní aktivity.

Za naši školu převzala ocenění Mgr. Vanda Tomová, která působí na pozici zástupkyně ředitele, ale jejím celoživotním posláním je práce s handicapovanými jedinci zejména autisty.

Zasloužila se o zřízení prostor pro jejich výuku, vybavení, zaštítila jejich vzdělávání, kolegům předává své zkušenosti a nadšení. Ve škole participovala na všech důležitých projektech.

Erudovaností a profesionalitou trvale přispívá ke zvýšení prestiže speciálního vzdělávání a školy, ve které pracuje. Svým laskavým jednáním, skromností a nadhledem si získala obdiv a respekt kolektivu, žáků i jejich rodičů.

Paní Vandě Tomové upřímně děkujeme za její práci a k získanému ocenění srdečně blahopřejeme.

gratulace
Mgr. Silvie Häuserová
ředitelka školy