logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

PROJEKT „DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI“

sledujeme videa

Během podzimních měsíců se žáci vybraných tříd se svými pedagogy aktivně zapojili do projektu „Desatero pro primární prevenci“, který vyhlásil spolek PRESAFE za podpory MŠMT.

Žáci v rámci výuky měli možnost shlédnout krátká edukační videa s různorodou problematikou, která je spojena s rizikovým chováním jak dětí, mladistvých, tak i dospělých.

Tématy krátkých výstižných filmů byla například šikana, agrese, domácí násilí, závislosti, poruchy příjmu potravy ad.

Následně žáci o daném tématu diskutovali s vyučujícím a na závěr vyplnili krátký online dotazník pro zjištění, zda danou problematiku správně pochopili.

Touto cestou bych chtěla poděkovat kolegyním B. Doupalové a S. Ryškové, které se se svými žáky do projektu zapojily.

Mgr. Renata Řezníčková
školní metodik prevence
sledujeme videa