logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Kroužek praktických dovedností 2019/2020

Kroužek probíhá jednou týdně v úterý od 1400 – 1500 hodin v prostorách ŠD, pohybovém sále školy, cvičné kuchyni, jiných třídách školy, popř. venku (obchodní centrum, lékárna, okolí školy).

Věnujeme se především činnostem, které cíleně rozvíjejí dovednosti žáků.

Pravidelnou aktivitou je:

Nacvičujeme však i jiné praktické sebeobslužné dovednosti, potřebné pro zvýšení soběstačnosti. Nácvik probíhá i prostřednictvím her na rozvoj jemné a hrubé motoriky, paměti, postřehu, komunikace, koncentrace apod.

Každý žák má příležitost k individuální práci. Ta je volena tak, aby vedla k naplnění cílů u konkrétního žáka.

Hlavní přínos:

Vedoucí kroužku: Renáta Vlčková, Milena Luzarová