logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Psychoterapie

V rámci projektu 5T je pro školní rok 2014/2015 zařazeno 7 žáků.

Také v letošním školním roce opět pokračuji se zařazenými žáky v nácviku komunikace pomocí metody VOKS. Vybraní žáci se svými komunikačními knihami pracují s větší přesností, společně se snažíme o rozšíření komunikace a častější využívání metody VOKS. Zároveň si získané informace ověřuji u vyučujících nebo rodičů.

Součástí setkávání s žáky jsou také schůzky s rodiči žáků. Několik schůzek již proběhlo, další jsou naplánovány. Na setkání s rodiči bývají přítomni také žáci, se kterými rodičům názorně předvádíme práci s metodou VOKS, jeho variabilitu a využití této metody.

V závěru projektu budou vypracovány studie, kde bude zhodnocena téměř dvouletá práce žáků s metodou VOKS.

Mgr. Markéta Valentová
Lektor Psychoterapie

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz