logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Psychoterapie

Ve školním roce 2013/2014 se do nácviku VOKSu zapojila ještě jedna žákyně první třídy. Celkem je tedy VOKS aplikován u 7 žáků školy.

V letošním školním roce probíhala pravidelná setkání s žáky, při kterých jim byly zaváděny nové symboly nebo fotografie do jejich komunikačních knih.

U některých žáků byl kladen důraz na rozvíjení komunikace a variabilitu pomocí metody VOKS, u jiných zase na procvičování a ověřování prováděné komunikace. Mnohdy jsou pokroky u žáků malé, ale o to větší radost z nich máme společně.

Proběhly také schůzky s rodiči a konzultace s vyučujícími.

Těším se na společná sezení také v příštím školním roce.

Mgr. Markéta Valentová
Lektor Psychoterapie

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz