logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Psychoterapie

V rámci projektu 5T je v současnosti zařazeno 7 žáků.

Do projektu jsou vybírání žáci, u kterých je zřejmý nedostatek expresivní složky řeči. Komunikační systém VOKS vnímám jako možnost nastavení komunikace u zcela nemluvících žáků a jako podpůrnou formu pro další rozvoj expresivní stránky řeči.

Se zaváděním VOKSu a jeho průběhem jsou seznamováni rodiče a vyučující žáků, které se také snažím aktivně zapojovat do práce s komunikačními knihami.

U dvou žáků je VOKS zařazen v běžné formě pomocí piktogramů. U obou žáků se podařilo výrazně zlepšit komunikaci s okolím. U jednoho žáka také došlo k výraznému zlepšení komunikace s otcem. U dalších žáků se jedná o alternativní způsob komunikace pomocí fotografií. Zde se jedná o těžce handicapované žáky, takže každý malinký pokrok je hodnocen jako obrovský úspěch naší práce. U těchto žáků je cílem určitá míra samostatnosti.

Pro letošní školní rok plánuji rozšíření slovní zásoby pomocí piktogramů a větší využití VOKSu. U dvou žáků s pomocí VOKSu rozšířit aktivní slovní zásobu a dalším umožnit, alespoň v některých chvílích se samostatně rozhodovat.

Ve druhém pololetí vyrobit a metodicky popsat několik pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mgr. Markéta Valentová
Lektor Psychoterapie

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz