logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Zimní sportovně ozdravný pobyt

Suchá Rudná – hotel Paramon

Ve třetím listopadovém týdnu jsme vyrazili do Suché Rudné na zimní sportovně ozdravný pobyt s našimi nejmenšími a s žáky základní školy speciální.

Někteří z nich vycestovali poprvé od maminky. Snažili jsme se, aby se jim výlet co nejvíce líbil. Na pokojích se o své ratolesti starala vždy jedna učitelka či asistentka. Žádné z dětí nesmutnilo.

Pobyt jsme motivovali „Pravěkem“. Děti se naučily „hymnu lovců mamutů“, utvořily „tlupy“, které si pojmenovaly. Většinu času jsme trávili na svěžím vzduchu hraním pohybových her, pěšími vycházkami prokládanými vědomostními úkoly. Nechyběla ani stezka odvahy. Po večerech jsme tvořili „pravěké artefakty“ z hlíny, navlékali korálky, malovali na textil, zpívali s kytarou, tančili. Zlatým hřebem byl „pravěký karneval“.

Čas rychle utíkal. Bavili jsme se všichni – děti i dospělí.

zimní sportovně ozdravný pobyt
Zpracovala Mgr. Vanda Tomová, věcný manažer

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz