logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Projekt: Pět terapií pro šťastný život s handicapem CZ. 1.07/1.2.25/01.0008

Cyklovýlet na tandemech

Ve dnech 18.6. – 20.6.2014 jsme v rámci projektu „Pět terapií pro šťastný život s handicapem“ financovaný ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR absolvovali třídenní výlet na tandemových kolech.

Cílovým místem byla malebná krajina v okolí Jilešovic. Již počáteční přesun městem si malí cyklisté opravdu užili, protože jeli v doprovodu Městské policie Opava, za což velmi děkujeme řediteli MP Bc. Zdeňku Zabloudilovi.

Pokračovali jsme po cyklostezce směrem na Jilešovice. Zastavili jsme ve Lhotě - ve Mlýně U vodníka Slámy, kde se žáci rozdělili do dvou týmů a vyhledávali informace o zdejší fauně a flóře na naučných mapách v terénu.

Bez újmy na zdraví a v dobré náladě jsme dorazili do penzionu Kamenec, který se stal na tři dny naší základnou.

Během pobytu žáci poznávali krásy Hlučínska, koupali se v jezeře a zkusili si jízdu na raftu po řece Opavě. Jedno dopoledne jsme oprášili vědomosti ze zdravovědy a také si osvojili dovednosti při stavbě stanu. Nechyběly procházky, míčové hry a noční putování za motýly. Počasí nám přálo a první kapky začaly padat až po předání dětí rodičům u školy v Opavě.

výškový profil cesty společné foto
Mgr. Lenka Kopřivová, Mgr. Vanda Tomová

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz