logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Synergická reflexní terapie

foto

Školní rok je za námi a s ním intenzivní cyklus Synergické reflexní terapie, do kterého se zapojilo deset žáků naší školy společně se svými rodiči.

Deset žáků – deset měsíců – deset lekcí a zaškolení rodičů. Každá jednotlivá lekce byla zaměřena na konkrétní část těla. Rodiče měli možnost najít si cvičení šitá na míru jejich dítěte. Pomocníkem jim byly sady metodických listů s popisem postupu, doplněným fotografiemi. Díky velké pomoci J. Tesaře, který stojí za fotodokumentací, bez níž by popiska cvičení pouhým slovem byla obtížně srozumitelná, a možnosti lekce aplikovat v prostorách rehabilitace, měl kurz bezproblémový a svižný průběh.

Mile mě překvapili i žáci, kteří, ač netušili, do čeho jdou, velmi přirozeně reagovali na cvičení, snažili se a cítila jsem, že se na lekce těší.

Ráda bych poděkovala i rodičům, kteří vytrvali a zúčastnili se demonstrací lekcí. A jak jsem vyjádřila na začátku cyklu přesvědčení, že cvičení rodiče zaujmou a stanou se součástí jejich běžného života, tak v to věřím i nadále.

foto foto foto

Všem zúčastněným děkuji.

Mgr. Barbara Doupalová
Lektorka SRT

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz