logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Synergická reflexní terapie – zahájení cyklu lekcí

foto z první lekce

V rámci projektu 5T, financovaného z Evropských státních fondů a státního rozpočtu České republiky, absolvovala převážná část pedagogického sboru naší školy kurz Synergické reflexní terapie. Následně po získání certifikátu SRT jsme mohli našim dětem a jejich rodičům nabídnout další možnost – cestu, jak zlepšit zdravotní stav dětí aktivním zapojením se do nácviku technik SRT v deseti lekcích.

SRT je vhodná pro děti s DMO, poruchami držení těla (skoliózou), LMD, hyperaktivitou, migrénami a dalšími indikacemi.

Naším cílem je praktikování SRT nejen ve škole, ale pro zesílení jejího účinku i rodiči doma. Proto každá z lekcí je nejprve demonstrována na společné schůzce lektorky a rodičů s možností zácviku rodičů do aplikace jednotlivých technik. Poté budou lekce aplikovány lektorkou na deseti vybraných žácích, z nichž každý absolvuje celý cyklus deseti lekcí. Vzájemná spolupráce lektorky a rodičů je podporována konzultacemi dle domluvy. Rodičům a učitelům jsou k disposici písemné přípravy lekcí ve formě metodických pokynů, doplněné fotografiemi žáků, které jsou pořízeny přímo během lekce.

Lektorkou SRT v naší škole je Mgr. Barbara Doupalová. V říjnu byl cyklus lekcí zahájen, v listopadu následuje demonstrace lekce 2 a její praktická aplikace. V podstatě každý následující měsíc přibude další lekce. K zácviku rodičů je možno využívat prostory a vybavení rehabilitace, dále pak rehabilitační stůl v místnosti s infrasaunou.

Jsme tedy na začátku a věřím, že cvičení rodiče zaujmou a stanou se součástí jejich běžného života.

Mgr. Barbara Doupalová
Lektor SRT

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz