logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Bazální stimulace ve školním roce 2013/2014

V letošním školním roce se do masáží a následného zácviku zapojilo opět 10 žáků s rodiči. Byli to především žáci speciálních a rehabilitačních tříd.

Děti si užily povzbuzující somatickou stimulaci, polohování, orofaciální, auditivní a optickou stimulaci. Někteří rodiče si vyzkoušeli masáž stimulující dýchání, vestibulární, diametrální a neurofyziologickou stimulaci.

V příštím školním roce budeme opět pokračovat a rodiče žáků si vyzkouší, jak svým dětem zpříjemnit a zkvalitnit život.

zácvik rodičů zácvik rodičů
Mgr. Eva Mlýnková
Lektor Bazální stimulace

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz