logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Bazální stimulace

Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnily dvě komplexní lekce se všemi 10 žáky, zařazenými do projektu Bazální stimulace.

bazální stimulace bazální stimulace

Žákům byla poskytnuta somatická stimulace rukou s cílem:

  1. navázat kontakt se žákem, budovat vztahy a důvěru
  2. stimulací senzoriky ruky stimulovat její motoriku a tím stimulovat aktivitu mozkové kůry
  3. uvolňovat napětí ruky před výukou psaní, výtvarnou a pracovní výchovou apod.

Druhá lekce byla zklidňující somatická stimulace, jejímž cílem bylo:

  1. navázat kontakt se žákem, navázat komunikaci se žákem (TMP)
  2. stimulovat tělesné schéma, poskytnout podporu v procesu učení (vnímání a poznání vlastního těla)
  3. stimulovat hybnost a vlastní aktivitu žáka
  4. redukovat neklidné stavy u žáků s hyperaktivitou, úzkost
  5. navodit celkové tělesné uvolnění

V letošním školním roce proběhne dalších 8 lekcí, kterých se zúčastní opět všech 10 zapsaných žáků. V plánu jsou tyto lekce: povzbuzující somatická stimulace, neurofyziologická stimulace, masáž stimulující dýchání, kontaktní dýchání, diametrální stimulace, vestibulární stimulace a vibrační stimulace, optická stimulace a auditivní stimulace, orální stimulace a olfaktorická stimulace, taktilně – haptická stimulace, polohování.

Lektor Bazální stimulace
Mgr. Eva Mlýnková

Metodická příručka

  1. lekce: somatická stimulace ruky
  2. lekce: zklidňující somatická stimulace

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz