logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

AQUATERAPIE

V rámci volnočasových aktivit a projektu 5T navštěvuje šest žáků naší školy, ve věku od sedmi do devíti let, jednou týdně Aquaterapii v Léčebném rehabilitačním centru v Opavě.

Po úvodní adaptační hodině se učíme předplaveckým dovednostem – odbourat strach z vody, práci s dechem ve vodě, ponořit obličej nebo celou hlavu do vody.

Nacvičujeme splývání s plaveckou deskou a seznámili jsme se se suchou přípravou na břehu, kde provádíme základ nácviku plaveckého stylu prsa.

Formou her s plaveckými pomůckami se děti učí vzájemné toleranci a spolupráci ve vodě, zlepšují své koordinační schopnosti. Při oblékání a svlékání v šatně si upevňují sebeobslužné dovednosti.

Po každém plavání následuje prohřátí v sauně.

aquaterapie
Lenka Kopřivová a Lenka Wittassková

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz