logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Aquaterapie ve školním roce 2013/ 2014 – zhodnocení

V tomto školním roce probíhala Aquaterapie paralelně ve dvou blocích, a to:

Rovněž bych ráda poděkovala rodičům a kolegyni Lence Wittasskové za perfektní spolupráci v bazénu.

Mgr. Lenka Kopřivová
lektor Aquaterapie

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz