logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

AQUATERAPIE

Již od ledna běží na naší škole Aquaterapie v rámci projektu „Pět terapií pro šťastný život s handicapem“. Tato terapeutická metoda je zařazena do komplexní ucelené rehabilitační péče, která využívá ke svému působení na jedince vodu.

Aquaterapie má výborný vliv na tělesný rozvoj dítěte - jeho kondiční, koordinační a pohybové schopnosti (uvolňování spastických a aktivace hypotonických svalových skupin, zvyšování kloubní pohyblivosti a kloubních rozsahů). Dále výrazně působí na psychický rozvoj dítěte (odbourávání vnitřního napětí a strachu, uvolnění, oddání se pocitu lehkosti ve vodě) a v neposlední řadě dochází k sociálnímu rozvoji u dítěte - vliv skupiny a samotného terapeuta na jedince.

Každý čtvrtek od 1500-1600 hodin dochází na LRC skupinka dětí. Pracuje pod mým vedením a s pomocí paní asistentky Lenky Wittasskové. Po pobytu ve vodě následuje malé prohřátí v infrasauně.

Naši první „aquaplaváčci" jsou: Míša Šromová, Yasmínka Sassi, Filip Drápela, Adam Dvořák, Víťa Obdržálek a Péťa Zajunc.

Další blok deseti lekcí bude probíhat na jaře. U dětí s těžším postižením bude nutné zajistit si asistenci do vody.

Těšíme se na spolupráci.

Lenka Halfarová

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz