logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Podzimní část hipoterapie - Babí léto z koňského hřbetu

Letní prázdniny utekly jako voda a s nástupem babího léta se děti vrátily do školních lavic. Velmi příjemnou součástí komplexní péče poskytované u nás ve škole je hipoterapie, a ta díky projektu 5T, zahájila již druhý cyklus. Nejprve se musely vyřídit náležitosti jako odborné konzultace s lékařem, který terapii u konkrétního dítěte schválil, stanovení cíle, poučení rodičů a žáků.

Koníčci přijedou za dětmi opět celkem 10 krát. Nově jedna kobylka a již osvědčený valach. Pro podzimní cyklus byla sestavena nová skupina dětí, většinu tvoří ty, které jsou na tom motoricky lépe, takže fyzioterapeuté mohou využívat členitý terén naší školní zahrady v plném rozsahu. Cílem hipoterapie u těchto jedinců je nácvik správného držení těla. Zdatnější žáci jezdí na koni bez držení, postupně jsou zařazovány jednoduché cviky horních končetin.

Terapeutický tým zůstal až na malé změny ve stejném složení: Fyzioterapeut – hipoterapeut Mgr. Petra Kučejová, fyzioterapeti p. Karin Nyklová a p. Katka Stupňová, ergoterapeut p. Hana Peterková, p. Jan Tesař a o plynulé střídání dětí se stará p. Jitka Jelínková. S 2. koníčky ze stáje manželů Paverových přijíždějí vodiči, kteří se aktuálně střídají.

Podzim přeje našim čtyřnohým kamarádům, protože zahrada nabízí šťavnatá jablíčka a stále zelenou a chutnou trávu. Počasí se se zvyšujícím číslem v kalendáři stává vrtkavým, proto fyzioterapeuti vyměnili sportovní obuv za slušivé gumáky a dětem přibyly pod přilbami čepice a na rukách rukavice.

Seznam žáků pro 2. cyklus hipoterapie 9 – 10/ 2012

Náhradníci:


Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz