logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Muzikoterapie na škole

V pondělí 22. ledna 2013 jsme se s nejstaršími žáky a to v hojném počtu poprvé sešli v pohybovém sálu na 1. lekci muzikoterapie. Zcela jistě to bylo ze zvědavosti, všichni si kladli otázku, o co vlastně v muzikoterapii jde? Nakonec jsme spolu prožili příjemné chvilky, kdy jsme bubnovali na africké bubny djembé i na šamanský buben, zkoušeli jsme „rozehrát“ a rozezvučet sklenice různých tvarů i velikostí s rozličným objemem vody.

V muzikoterapii v našem pojetí v podstatě jde o působení prostřednictvím hudby na osobnostní rozvoj, o rozvíjení sociálních kompetencí a prevenci sociálního selhání a v neposlední řadě i o relaxaci a koncentraci organismu. Nezanedbatelná je i tvořivá a zážitková aplikace základních muzikoterapeutických technik a jejich praktické použití.

Zhodnocení činnosti ze strany žáků bylo pozitivní. Podařilo se nám probudit zájem o bubnování, ale i o „průzkum“ zaměřený na zjišťování různé výšky tónů, které vydávaly speciálně upravené sklenice. Tohoto úkolu se žáci zhostili iniciativně sami a dokonce skleničky řadili podle výšky vydávaných tónů.

Všichni jsme napnutí, které činnosti se v rámci muzikoterapie ještě dají dělat a tak jsme se dohodli, že v ní budeme pokračovat i v dalších měsících.

Mgr. Dagmar Vezdenková, vedoucí muzikoterapie
muzikoterapie muzikoterapie muzikoterapie muzikoterapie
Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz