logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Muzikoterapie

Termín lekcí: úterky od 1400 do 1530 hod.

Forma muzikoterapie: skupinová, možnost otevřené skupiny

Počet zapsaných žáků: 7

V druhé polovině září 2014 jsme zahájili pokračování lekcí muzikoterapie, které budou ukončeny v prosinci tohoto roku společným koncertem.

Plynule navazujeme a vycházíme z cílů stanovených v loňském roce. Skladba žáků je rovněž obdobná. Pro jednotlivé lekce budeme využívat různorodého zázemí naší školy, jakožto i jejího pestrého vybavení.

Zakoupení netradičních hudebních nástrojů vneslo do našeho „muzicírování“ nejen zajímavou šíři podivuhodných poloh hudby, zvuků a tónů, ale především radost i potěšení z nového.

Zvolené metody a techniky jsou zaměřeny na zlepšení motoriky, koordinace, synchronizace rytmu a zpěvu. Snažíme se dětem ukázat, že každý se může hudebně projevit, radovat a zapojit se.

Mgr. Dagmar Vezdenková, lektor muzikoterapie
muzikoterapie
Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz