logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Muzikoterapie

muzikoterapie

V letošním školním roce proběhlo celkem 5 lekcí, přičemž jedna lekce zahrnovala vždy dva šedesátiminutové bloky. Celkem jsme se tedy sešli desetkrát.

Zaměřili jsme se na žáky s vadami řeči, s poruchou komunikace, se smyslovými vadami, s ADHD atd.

V jednotlivých lekcích jsme využívali techniky a prvky muzikoterapie, ve kterých je dominantní hudba, rytmus ve spojení s pohybem, mluveným slovem a fantazií.

Hry a aktivity rozvíjely u dětí muzikálnost, smysl pro rytmus, pro společnou práci, pro humor a řadu dalších vlastností a dovedností, např. navození zpěvního hlasu či správného dýchání.

Byla to pro nás všechny, děti i dospělé, užitečná zkušenost, která nám pootevřela další dveře poznání a porozumění novému pohledu na věci.

S přáním slunečných a voňavých prázdnin

Mgr. Zdeňka Katolická, lektor muzikoterapie
muzikoterapie
Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz