logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Muzikoterapie

Ve školním roce 2013/2014 se zrealizuje 12 lekcí muzikoterapie a 10 hodin bude věnováno k přípravným a organizačním záležitostem.

Termíny lekcí: vždy ve středu od 1400 do 1500 hod. První lekce proběhne dne 6.11.2013.

Forma muzikoterapie: skupinová, možnost individuální práce s asistentem, možnost otevřené skupiny.

Počet žáků ve skupině: 11

Vybraná skupina žáků představuje široké spektrum potíží, které zahrnují tělesné postižení, mentální retardaci, autismus a jiné formy pervazivní vývojové poruchy, poruchy komunikace, vady řeči, ADHD, smyslové vady atd. Z této skutečnosti budou lektorky vycházet při výběru metod a technik i při vytyčování cílů. V jednotlivých lekcích se lektorky zaměří především na rozvoj komunikace, řeči, percepce, motoriky, dýchání, ale také kognitivních a jiných funkcí. Součástí bude rovněž nácvik hudebního vystoupení pro veřejnost.

Jako muzikoterapeutická místnost poslouží učebna s interaktivní tabulí, snoezelen, pohybový sál, školní zahrada. Využije se i vybavení školy – potřeby pro ležení, sezení, polohování, Orffovy hudební nástroje, zrcadla, zařízení pro poslech hudby, výtvarné potřeby, hračky, loutky, šátky, knížky, míče atd.

Mgr. Dagmar Vezdenková, vedoucí muzikoterapie
muzikoterapie muzikoterapie
Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz