logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

VOKS

Ve dnech 27. 4. – 28. 4. 2012 se uskuteční první vzdělávací akce v rámci projektu 5T, kurz VOKS – aneb jak naučit komunikovat klienty s autismem a klienty s výraznými problémy ve verbální komunikaci

Místo konání: ZŠ pro TP, Opava, Dostojevského 12

Časový rozsah: 16 hodin

Obsah kurzu: Proškolení v metodě VOKS (určené především pro klienty s autismem, Downovým syndromem, DMO, těžkou formou dysfázie) – seznámení s metodou, zaškolení a praktický nácvik jednotlivých lekcí metodiky, ukázky videoprojekce, fotodokumentace, seznámení s materiálem potřebným ke komunikaci (symboly, komunikační knihy, přenosné zásobníky symbolů), ukázka a návod k výrobě pomůcek.

Účastníci kurzu obdrží metodické materiály:

Počet účastníků naší školy: 15 pedagogů

Abychom mohli kurz uskutečnit na naší škole a nemuseli dojíždět do Prahy a Nového Jičína, doplnili jsme základní počet členů kurzu na 27 z řad zájemců okolních základních škol z Opavy, Hlučína, Vrchlabí a z Mateřské školy Eliška v Opavě.

Těšíme se na společně strávené dny nabité odbornými informacemi, které nám napomohou dále zkvalitňovat naši práci a odstraňovat komunikační bariéry našich žáčků.

Hodnocení

Poděkování patří lektorkám kurzu - PhDr. Margitě Knapcové, Mgr. Marcele Jarolímové, Mgr. Nataše Alešové.

Všemi účastníky kurzu byl kladně hodnocen jejich profesionální přístup a bohaté zkušenosti. Kurz byl nabitý praktickými ukázkami, přímým nácvikem jednotlivých lekcí. Byl hodnocen jako velmi přínosný, s využitím v přímé práci s nekomunikujícími žáky.

Lektorky ocenily zajištěné podmínky, líbila se jim celková atmosféra školy. Přijedou rády na supervizi.


Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz