logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Kurz Synergické reflexní terapie

23. 8. – 24. 8. 2013

Lektor:Renata Vodičková, DiS.
Jednatelka , fyzioterapeutka a lektorka SPIRÁLA - VÝUKOVÉ A REHABILITAČNÍ CENTRUM s.r.o.

Lektorka Renata Vodičková je celosvětově jediným akreditovaným školitelem metody Synergická Reflexní Terapie a pro ČR je výhradní lektorkou metody PANat z celosvětově 8 lektorů.

Spirála se zaměřuje na výuku rehabilitačních metod pro specifikum mozkových hybných poruch u dětí a dospělých, především na Synergickou reflexní terapii a PANat se vzduchovými dlahami. Vyškoleno bylo dosud v ČR přes 900 zájemců.

Synergická reflexní terapie je kombinací nových a modifikovaných manuálních reflexních technik, jejichž synergický efekt působí na většinu tělních systémů. SRT uplatňuje myofasciální techniku, osteopatické prvky, měkké techniky, akupresuru, speciální mobilizaci, masáž reflexních zón na hlavě, chodidlech a dlaních, bezprostřední korekci patologického držení trupu, hlavy a končetin. Současné použití různých reflexních terapií vyvolá vzájemné navýšení účinku neboli synergický efekt. SRT se dá definovat jako první ucelená manuální léčba mobilizací pro specifikum mozkových hybných poruch.

Místo konání: ZŠ pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12

Časový rozsah: 16 hodin

Zaměření kurzu: Kurz je zaměřen na získání teoretických a praktických znalostí, které opravňují speciální pedagogy tuto léčebnou metodu aplikovat.

Počet účastníků: 20

Hodnocení

Kurz byl založen na praktických ukázkách a osobním prožitku. Zároveň byl zaštítěn vysokou erudicí lektorky. Spolupráce s partnerem, která se opírala o přímé vedení lektorky, zajišťovala zpětnou vazbu. Přesto, že byl kurz náročný pro velké množství informací opírající se o znalosti anatomie, praktické poznatky a dovednosti v něm získané nám ukázaly cestu, jak dále obohatit a zkvalitnit péči o naše žáky v rámci spolupráce rodina – škola – fyzioterapeut.

Jednalo se o poslední z plánovaných kurzů projektu 5T. Proto manažeři projektu touto cestou děkují všem pedagogům za jejich pozitivní přístup ke vzdělávání, kterému obětovali svůj volný čas.


Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz